ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน 2 รายการ...
       6 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:00
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscope) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2...
       28 มกราคม 2562 00:00:00
    ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน 5 รายการ...
       17 มกราคม 2562 00:00:00
    ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       11 มกราคม 2562 00:00:00
    ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       11 มกราคม 2562 00:00:00
    ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       11 มกราคม 2562 00:00:00
    ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       10 มกราคม 2562 00:00:00
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)...
       7 มกราคม 2562 00:00:00
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscope) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       7 ธันวาคม 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาบริการตรวจคลื่นไฟฟ้า (MRI))...
       4 ธันวาคม 2561 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
       30 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562...
       30 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562...
       30 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562...
       30 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้ข้อมูลบริการทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
       22 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 250 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
       15 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2562...
       15 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...
       15 พฤศจิกายน 2561 00:00:00