ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscope) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       7 ธันวาคม 2561 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
       30 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562...
       30 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562...
       30 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562...
       30 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้ข้อมูลบริการทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
       22 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 250 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
       15 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2562...
       15 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...
       15 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT-scan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)...
       10 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหน่วยไตเทียม จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       9 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจการนอนกรน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       8 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2562...
       1 พฤศจิกายน 2561 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       31 ตุลาคม 2561 00:00:00
    ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       26 ตุลาคม 2561 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม OPD อายุรกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       26 ตุลาคม 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ...
       24 ตุลาคม 2561 00:00:00
    ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย...
       18 ตุลาคม 2561 00:00:00