เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างให้ข้อมูลบริการทางการแพทย์ (PACS))...
       16 มีนาคม 2561 00:00:00
    1/4 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       15 มีนาคม 2561 00:00:00
    2/4 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       15 มีนาคม 2561 00:00:00
    3/4 ตารางแสดงวงเงินประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       15 มีนาคม 2561 00:00:00
    4/4 คุณสมบัติเฉพาะของประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       15 มีนาคม 2561 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อชุด Locking และLocking screw 5.0 mm. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
       12 มีนาคม 2561 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อชุด Locking และLocking screw 3.5 mm. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
       12 มีนาคม 2561 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       9 มีนาคม 2561 00:00:00
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ออกซิเจนเหลว จำนวน 470,588.23 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
       9 มีนาคม 2561 00:00:00
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...
       12 กุมภาพันธ์ 2561 00:00:00
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...
       29 มกราคม 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (O2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...
       26 มกราคม 2561 00:00:00
    ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...
       26 มกราคม 2561 00:00:00
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...
       26 มกราคม 2561 00:00:00
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...
       26 มกราคม 2561 00:00:00
    ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...
       25 มกราคม 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...
       17 มกราคม 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน 5 รายการ...
       17 มกราคม 2561 00:00:00