ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
       14 สิงหาคม 2561 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       14 สิงหาคม 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ...
       14 สิงหาคม 2561 00:00:00
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
       2 สิงหาคม 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ...
       17 กรกฎาคม 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครุภัณฑ์งานบ้าน จำนวน 1 รายการ)...
       17 กรกฎาคม 2561 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อระบบทำน้ำบริสุทธิ์แบบ reversed osmosis (RO) จำนวน 1 ระบบ...
       11 กรกฎาคม 2561 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมชนิด 2 หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       6 กรกฎาคม 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน2 รายการ)...
       1 กรกฎาคม 2561 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding)...
       27 มิถุนายน 2561 00:00:00
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 250 ครั้ง...
       1 มิถุนายน 2561 00:00:00
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 250 ครั้ง...
       1 มิถุนายน 2561 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาที่ 1 จำนวน 9 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       18 พฤษภาคม 2561 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding)...
       15 พฤษภาคม 2561 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ...
       10 พฤษภาคม 2561 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ...
       4 พฤษภาคม 2561 00:00:00
    ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลยโสธร จำนวน 381 รายการ...
       1 พฤษภาคม 2561 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้ข้อมูลบริการทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
       30 เมษายน 2561 00:00:00